Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدید جناب آقای قنبری کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول سازمان آموزش و پرورش از دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س)

در روز سه شنبه مورخ95/2/21 جناب آقای قنبری کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول سازمان آموزش و پرورش به همراه جناب آقای قهرمانی کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول ناحیه سه از دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س) بازدید نمودند