Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

بازدید جناب آ قایایان زارعی و امیریان از نحوه ی برگزاری امتحانات دردبیرستان فضیلت

با اتکال به خداوندمنان اولین آزمون امتحانات ترم اول در دبیرستان هیئت امنایی فضیلت روز شنبه مورخ 94/10/5 به طور هماهنگ با دیگر مدارس متوسطه ای اول به نحو مطلوب برگزار گردید جلسه ی امتحان راس ساعت 11/30 با تشریف فرمایی جناب آقایان زارعی  کارشناس مسئول آموزش وامیریان کارشناس آموزش متوسطه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت که ایشان تایید ورضایت خویش را از نحوه ی برگزاری امتحان،نظم دانش آموزان ونظم جلسات در حوزه ی امتحان ونیز فضای داخلی آموزشگاه را کتبا در دفتر صورتجلسات مرقوم نمودند.

تصویر خبر: