Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

بازدید خانم سلیمانی از جلسه امتحانات دبیرستان ایرج فیضی باهنر

خانم سلیمانی از واحد بازرسی اداره ناحیه ۳ کرمانشاه از سالن امتحانات دبیرستان ایرج فیضی باهنر بازدید بعمل آوردند .
ایشان با بررسی وضعیت سالن امتحان و اعلام رضایت از نظم و آرامش و سکوت جلسه ، از کادر اجرایی و مراقبین دبیرستان تشکر و قدردانی کردند.

تصویر خبر: