Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

بازدید دانش آموزان دبیرستان رضوان (دوره اول )از هنرستان شهدای هسته ای

در روز یکشنبه مورخه 95/12/15 دانش آموزان دبیرستان رضوان از هنرستان شهدای هسته ای بازدید نمودندهدف از این بازدید
هدایت تحصیلی و آینده شغلی دانش آموزان می باشد که مورد استقبال آنها قرار گرفت و با رشته های فنی و حرفه ای از نزدیک آشنا گردیدند .

تصویر خبر: