Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

بازدید دایره ارزیابی و عملکرد آموزش و پرورش ناحیه 3 از حوزه امتحانی نوبت اول آموزشگاه متوسطه اول دانش(رجایی)

در تاریخ 94/10/9 روز چهارشنبه خانم عباسی از واحد بازرسی اداره آموزش وپرورش ناحیه3 از جلسه امتحانی نوبت اول بازدید نمودند و از نظم جلسه وتنظیم صورت جلسه ونحوه ی
برگزاری جلسه امتحانی احساس رضایت نمودند واز کادر اجرایی تقدیر وتشکر نمودند.

تصویر خبر: