Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

بازدید: دبیرستان عصمت(دوره اول)

باسمه تعالی
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان عصمت (دوره اول) به منظور آشنایی با رشته های فنی و در هفته هدایت تحصیلی از هنرستان مهرورزان روز سه شنبه مورخ 10 / 12 / 95 بازدید نمودند .

تصویر خبر: