Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدید راهنمای آموزشی ناحیه3 از جلسه امتحانات نوبت دوم خرداد 95 -دبیرستان شهید ایرج فیضی گروه رجایی

در تاریخ 95/2/29 سر کار خانم یاسمی راهنمای آموزشی ناحیه3 از جلسه امتحانات نوبت دوم خرداد95 بازدید نمودند و از نظم کامل و برگزاری امتحانات در محیطی کاملا آرام و مناسب از کلیه همکاران وکادر دفتری تشکر وتقدیر کردند.

تصویر خبر: