Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدید مسئولان ناحیه از دبیرستان نمونه دولتی هاجر (دوره اول)

در روز یکشنبه 92/12/4 آقای حیاتی معاون پرورشی ناحیه و آقای نظری کارشناس مسئول انجمن اولیاء ومربیان ناحیه
از نمایشگاه کار وفناوری و هنر های دستی دانش آموزان بازدید نمودند.

تصویر خبر: