Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

بازدید مسئولین آموزش راهنمایی اداره کل از آموزشگاه (راهنمایی شاهد مدلل)

امروز چهار شنبه تاریخ 4/11/91 جناب آقای فعله گری رئیس گروه آموزش راهنمایی سازمان به همراه آقای پرنو کارشناس مسئول آموزش راهنمایی اداره کل از فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه بازدید نمودند .

تصویر خبر: