Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

بازدید مسئولین محترم ناحیه 3 ازدبیرستان شهید ایرج فیضی گروه رجایی

درتاریخ95/8/5 بازرسین محترم ناحیه جناب آقای اله کرمی از حسابداری - جناب اقای نیازی از پرورشی - جناب آقای زنگیشه ای از پژوهش و فناوری وجناب اقای صحبتی از بازرسی از تمامی برنامه ها ،مستندات ودفاترآموزشگاه بازدید نمودند واز انجام اموربه نحواحسن احساس خرسندی فرمودند وکادر آموزشگاه رامورد تقدیر وتشویق قرار دادند.

تصویر خبر: