Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

بازدید مسولان اداره کل آموزش وپرورش استان درمورخه:1392/11/6 درساعت 12/20 ظهراز مجتمع آموزشی وپرورشی بصیرت

در روز یکشنبه مورخه: 1392/11/6 در ساعت 12/20 ظهر 1که ضمن خیرمقدم گوئی توسط مدیر مجتمع برادر احمدعلی مرادی بابازیدی به ایشان وبررسی وضعیت اداری وآموزشی مجتمع 1 - برادر سیروس میرزابیگی کارشناس گروههای آموزشی اداره کل
2- علی احمد عسگری کارشناس مدارس غیردولتی اداره کل 3- برادر یزدان رضائی کارشناس استانی اداره کل از مجتمع آموزشی وپرورشی بصیرت بازدید نمودند.

تصویر خبر: