Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

بازدید معانت محترم متوسطه ناحیه سه در روز بازگشایی دبیرستان استاد شهریار .

روز چهار شنبه اول مهر 94 همزمان با روز بازگشایی مدارس در سراسر کشور مراسم ویژه باز گشایی

دبیرستان استاد شهریار (متوسطه دوره اول ) با بازدید معانت محترم آموزش متوسطه جناب آقای امیریان از

این آموزشگاه شروع شد و سپس طبق روال مراسم بازگشایی مدرسه در اولین روز سال تحصیلی جدید برگزار

گردید . در این مراسم از همکار پیشکسوت و بازنشسته این آموزشگاه برادر مجتبی سلیمی معاون اجرایی

نیز توسط مدیر دبیرستان برادر اعظمیی با اهدای هدایایی معنوی در حضور همکاران ،دانش اموزان و اولیاء

تجلیل و قدر دانی گردید .

تصویر خبر: