Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

بازدید وزارتی از دبیرستان میرداماد متوسطه اول

در مورخه 23/2/94 از مسئولین وزارت جناب آقای پیشوایی معاون مدیر کل قرآن و عترت و جناب آقای قنبری از سازمان و همچنین معاونت پرورشی ناحیه و مسئولین ماحد نماز جناب آقای محمدی ، از آموزشگاه میرداماد بازدید نموده و پس از بررسی عملکرد آموزشگاه از فعالیت های پرورشی و گفتگو با دانش آموزان ، صمیمانه از کلیه پرسنل قدر دانی و تشکر گردید که موجب دلگرمی و مزید بر امتنان می باشد.

تصویر خبر: