Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

بازدید کارشناسان بازرسی اداره کل از مجتمع شهید اشرفی اصفهانی .

روز یکشنبه مورخه 92/11/6 کارشناسان بازرسی اداره کل آموزش پرورش استان کرمانشاه از مجتمع

شهید اشرفی اصفهانی ناحیه سه کرمانشاه بازدید نمودند .در این بازدید برادران بهادری و صدری

ابتدا از مرکز مجتمع و سپس از مدارس متوسطه اول سرباز شهید و حضرت آمنه (س) و

دبستان پیروزی بازدید نمودند و و پس از شنیدن عرض خیر مقدم و گزارش خلاصه ای از عملکرد مجتمع توسط

اعظمی مدیر مجتمع موارد آموزشی، پرورشی بهداشتی ،تربیت بدنی ،مالی، بایگانی و سایر عملکردهای مجتمع

و مدارس تابعه را مورد بررسی قرار دادند و در پایان از زحمات همکاران شاغل در این مجتمع روستای

تشکر و قدر دانی فرمودند .

تصویر خبر: