Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

بازدید کارشناس مسئول محترم آموزش متوسطه دوره اول از دبیرستان رضوان

بازدید کارشناس مسئول محترم آموزش متوسطه دوره اول از دبیرستان رضوان

کارشناس مسئول محترم آموزش متوسطه دوره اول جناب آقای چراغی ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز شنبه 8 آذر93 از مدرسه بازدید بعمل آوردند.

ایشان علاوه بر بررسی مسائل آموزشی،وضعیت کلاسهای هوشمند،وضعیت امور اداری ،دفاتر امتحانات و بایگانی و لیست دبیران و... راهکارهایی را جهت بهینه سازی امور و رعایت دستورالعمل های وزارتی و استانی و منطقه ای و طرح های دهگانه آموزشی( جشنواره خوارزمی طرح کرامت ،همگام با قرآن و... ) ارایه دادند. وی همچنین با همکاران دبیر که بتدریج وارد مدرسه می شدند احوال پرسی و به درد دل برخی از آنان در حیطه وظایف اداری و آموزشی توجه و توصیه های لازم را ارایه دادند.

تصویر خبر: