Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

بررگزاری کلاس آموزش خانواده دبیرستان الهیه

درتاریخ 94/10/30جلسه آموزش خانواده با حضور خانم ویسی و اولیاءمحترم دانش آموزان در محل نماز خانه آموزشگاه برگزار و یادآوری نکاتی به والدین درزمینه کاهش استرس واضطراب امتحان ومسائل ومشکلات رفتاری ،آموزشی دانش آموزان ونحوه درست برخورد با آنها مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

تصویر خبر: