Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برنامه ها و فعالیت های انجام شده در هفته کتاب- دبیرستان غیر دولتی علم و ادب

در این هفته نمایشگاه کتاب در محل دبیرستان با استقبال دانش آموزان و همکاران برگزار گردید. همچنین نصب تراکت ها و بروشورها متناسب با هفته کتاب، فضای آموزشگاه را جهت آگاهی دانش آموزان در بر گرفت.

تصویر خبر: