Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

ساعت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی محور ادبیات وعلوم آزمایشگاهی
خانه

برگزاري مسابقه شطرنج در دبيرستان الهيه گروه شهيد باهنر

در روز شنبه93/12/2 مسايقه شطرنج در بين دانش آموزان اين آموزشگاه برگزار گرديد .

تصویر خبر: