Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری آزمون آغازین دردبیرستان فضیلت

در روز دوشنبه مورخ 94/8/4 راس ساعت8 صبح آزمون آغازین در این آموزشگاه با نظم خاصی برگزار گردیدو در پایان کلید سوالات به همکاران داده شد و سوالات توسط همکاران تصحیح شد

تصویر خبر: