Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی راهنمایی شهید باکری مجتمع بعثت

آزمون بیشرفت تحصیلی دانش آموزان بایه های هفتم وهشتم متوسطه اول شهید باکری مجتمع بعثت رزین همزمان با دیگر مدارس
ناحیه برگزار گردیداین آزمون علاوه بر آشنایی بیشتردانش آموزان با سولات آزمون فرصتی مناسب جهت آشنایی با نحوه
آزمونهای استاندارد سرنوشت ساز همانند آزمون کنکور می باشد..یادآور می شود مجتمع بعثت رزین بزرگترین مجتمع ناحیه 3با
23مدرسه اقماری در 80کیلومتری مرکز استان قرار دارد

تصویر خبر: