Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

ساعت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی محور ادبیات وعلوم آزمایشگاهی
خانه

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی

آزمون بیشرفت تحصیلی دانش آموزان بایه های هفتم وهشتم متوسطه اول شهید باکری مجتمع بعثت رزین همزمان با دیگر مدارس
ناحیه برگزار گردیداین آزمون علاوه بر آشنایی بیشتردانش آموزان با سولات آزمون فرصتی مناسب جهت آشنایی با نحوه
آزمونهای استاندارد سرنوشت ساز همانند آزمون کنکور می باشد..یادآور می شود مجتمع بعثت رزین بزرگترین مجتمع ناحیه 3با
23مدرسه اقماری در 80کیلومتری مرکز استان قرار دارد

تصویر خبر: