Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

برگزاری امتحانات نوبت اول در دبیرستان شاهد امام حسن مجتبی (ع) به روایت تصویر

امروزشنبه مورخه 94/10/5 و همزمان با سایر مدارس استان امتحانات نوبت اول در این دبیرستان نیز با نظم و شکوه خاص برگزار گردید.لازم به ذکر است که مقدمات و تمهیدات لازم مانند تایپ وتکثیر اوراق /شماره آمار/دفتر صورتجلسات /چینش دانش آموزان /تعیین مراقبین/کارت های ورود به جلسه/توجیه و تذکرات امتحانی /و... از چند روز قبل از امتحان انجام وفراهم شده بود

تصویر خبر: