Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

برگزاری امتحانات نوبت دوم آموزشگاه راهنما یی وحدت باهنر

امتحانات نوبت دوم این آموزشگاه در خرداد ماه 1391 با حضور عوامل اجرایی و دانش آموزان هر سه پایه در کمال آرامش در حال انجام است .از برگزاری این امتحانات 3 عکس به حضورتان ارسال میگردد.

تصویر خبر: