Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری امتحانات نوبت دوم خردادماه در دبیرستان دانش

بسمه تعالی
در مورخه 2/ 3/ 94روز یکشنبه امتحان ریاضی پایه اول نوبت دوم خردادماه راس ساعت 8/30 وپایه دوم راس ساعت 30/ 10دردبیرستان دانش با نظم وآرامش کامل برگزار گردید.

تصویر خبر: