Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

ساعت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی محور ادبیات وعلوم آزمایشگاهی
خانه

برگزاری امتحانات نوبت دوم در دبیرستان متوسطه اول دانش (رجایی)

در روز سه شنبه مورخ 96/3/2 اولین آزمون نوبت اول (قرآن) در این آموزشگاه در محیطی آرام و مناسب با حضور همکاران محترم وکادر اجرایی برگزار گردید.

تصویر خبر: