Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

برگزاری انتخابات شورای دانش آموری دبیرستان دوره اول دانش پژوهان

شانزدهمین انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دانش پژوهان ذر روز چهارشنبه مورخ92/8/1 ساعت9 صبح باحضور پرشور دانش آموزان برگزار گردید.دانش آموزان کاندید از چندروز قبل از انتخابات با نشر تراکتهای تبلیغاتی وصحبت درمورد برنامه های خود اقدام به معرفی خود برای سایر دانش آموزان پرداختند. مراسم با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز گردیدوپس از آن دانش آموزان به پای صندوق رای آمدندو رای خودرا در صندوق انداختند .در پایان پس از شمارش آرا حنانه یاوری با بیشترین تعدادآرا به عنوان رییس شورا انتخاب شد.

تصویر خبر: