Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان الهیه

در روز سه شنبه 5آبان ماه راس ساعت 9 صبح انتخابات شورای دانش اموزی این آموزشگاه برگزار گردید پس از اتمام انتخابات و شرکت کلیه دانش آموزان اراء شماش شد و نفرات برتر مشخص گردید و مسئولیت هر کدام براساس امتیاز تعیین شد.

تصویر خبر: