Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری اولین امتحان در س ریاضی درخردادماه 94دبیرستان شهید یاری همزمان با دیگر مدارس

این آموزشگاه قبل از شروع امتحانات حوزه را آماده نموده واولین امتحان باحضور مراقبین عزیز وآرامش خاص برگزار نمودند.

تصویر خبر: