Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده(مدرسه راهنمایی وحدت)

در روز دوشنبه 6/9/91 اولین جلسه آموزش خانواده در مدرسه راهنمایی وحدت برگزار شد.در این جلسه که جمعی از اولیاءحضور داشتند،آقای عبدی مدرس آموزش خانواده به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل زیر پرداختند:
1-امید به آینده و زندگی در حال
2 - مشکلات اقتصادی،فرهنگی و عدم اعتقادات دینی
3-چگونگی برخورد با مشکلات روزمره در بین خانواده.
4-قناعت در خانواده و استفاده درست و به موقع از امکانات برای اعضای خانواده
5-آماده سازی فرزندان برای زندگی آینده و زندگی خانوادگی.
6-پاسخ به پرسش های اولیاء.

تصویر خبر: