Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری اولین جلسه امتحانی نوبت اول (دی ماه 95 ) دبیرستان شهید ایرج فیضی گروه رجایی

در تاریخ 95/10/4 اولین جلسه امتحانات نوبت اول با یاد ونام خداوند ، راس ساعت 13/00 با نظم وآرامش خاصی برگزار گردید .

تصویر خبر: