Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

برگزاری اولین جلسه پروژه مهر 92 دبیرستان شهید صیاد شیرازی

بسمه تعالی
صورتجلسه شماره 1 پروژه مهر تاریخ 31/4/92

پیرو نامه شماره 410/5039210423/3 مورخ 22/4/92 در روز دو شنبه مورخ 31/4/92 اولین جلسه
پروژه مهر 92با حضور اعضاء در محل دفتر دبیرستان شهید صیاد شیرازی تشکیل گردید .
ابتداء ابلاغ صادره اعضاء ستاد آموزشگاه، به ایشان تحویل داده شد وهرکدام از اعضاء در جریان وظایف
خویش قرار گرفتند. ومهمترین وظیفه این ستاد علاوه بر آماده سازی مناسب وبازگشایی باشکوه این دبیرستان
در مهر 92 برنامه ریزی با مشارکت اولیاء وشورای دانش آموزی در طول سال تحصیلی می باشد. از جمله
برنامه های پیشنهادی در این جلسه قابل اجرا تا28/6/92 عبارتند از:

1- رنگ آمیزی وبازبینی سرویسهای بهداشتی ورفع نقایص فیزیکی آموزشگاه
2- رنگ آمیزی وتعمیر میز ونیمکتها
3- آماده سازی وتجهیز آزمایشگاه وکارگاه
4- آماده سازی فضای ورزشی
5- تهیه نرم افزارهای جدید آموزشی پایه اول دبیرستان وآماده نمودن کلاسها ی هوشمند

پیش بینی های مطرح شده برای طول سال تحصیلی قابل اجرا تا پایان شهریور 93

الف: برگزاری اردوهای ماهانه علمی وتفریحی وبازدید از مشاغل مختلف
ب: استفاده از امکانات وفضای مدرسه در ساعات غیر درسی با حضور حداقل یک مربی
ج: فعال نمودن کتابخانه مدرسه ودرصورت امکان ارجاع دانش آوزان به کتابخانه عمومی

انشاء ا...

1- رییس ستاد:مهدی امیریان شجاع(مدیر)
2- مسئول کمیته پروژه مهر: جمشید سورنی(پرورشی)
3- دبیر پروژه مهر: قادر نوروزی( آموزشی)
4- عضو ستاد : مهرداد خسروی( فن آوری)
5- عضو ستاد : مسعود علیجانی(اجرایی)
6- عضو ستاد : امیر بهرامی( انجمن اولیاء)
7- عضو ستاد :غلامرضا مرادی(نماینده دبیران)