Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری بزرگداشت شورای آموزش وپرورش دردبیرستان غیردولتی میثاق

در تاریخ های 24 و 26 دی ماه هفته بزرگداشت شورای آموزش وپرورش با شرکت همکاران واولیای دانش آموزان در دبیرستان غیردولتی میثاق برگزار گردید.