Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری جشنواره تغذیه سالم در مدرسه نمونه حضرت معصومه(س) در تاریخ 95/10/28

روز سه شنبه 95/10/28 جشنواره تغذیه سالم با حضور پرشور دانش آموزان و باهدف فرهنگسازی برای استفاده از تغذیه سالم و پرهیز از مصرف غذاهای آماده و ناسالم ،در مدرسه برگزار گردید.

تصویر خبر: