Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری جشنواره صبحانه سالم در دبیرستان نمونه حضرت معصومه (س)در روز دوشنبه95/11/11

در روز دوشنبه 95/11/11جشنواره صبحانه سالم در دبیرستان نمونه حضرت معصومه (س)برگزار گردید و دانش آموزان با شوروشوق غذاهایی که خود آماده کرده بودند را در معرض دید دوستان خود قرار دادند

تصویر خبر: