Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری جشن تلاش در دبیرستان دوره اول ودوم علامه طباطبایی مجتمع سعادت

امروز92/12/3 همزمان با آغاز هفته امور تربیتی جشن تلاش در این آموزشگاه برگزار گردید وبه دانش اموزان تلاشگر مدرسه جوائزی اهدا گردید

تصویر خبر: