Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری جلسه توجیهی ارزشیابی دبیران دبیرستان الهیه

روز یکشنبه مورخه 95/8/9جلسه ای در خصوص ارزشیابی دبیران برگزار و نکات و مدارک لازم جهت ارزشیابی دبیران توسط مدیریت آموزشگاه عنوان شد.

تصویر خبر: