Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

برگزاری جلسه دبیران دبیرستان صدیقه کارخانه چی

جلسه شورای دبیران در روز سه شنبه 95/9/9در دفتر آموزشگاه با یاد ونام خدا وبا حضور مدیر آموزشگاه وهمکاران برگزار گردید و در مورد آزمون پیشرفت تحصیلی،برگزاری طرح مدام در تاریخ 24آذر وثبت نمره ها در کارنامه وموضوعات آموزشی دانش آموزان و...بحث وتبادل نظر شد

تصویر خبر: