Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری جلسه دبیران دبیرستان صدیقه کارخانه چی

جلسه شورای دبیران در روز سه شنبه 95/9/9در دفتر آموزشگاه با یاد ونام خدا وبا حضور مدیر آموزشگاه وهمکاران برگزار گردید و در مورد آزمون پیشرفت تحصیلی،برگزاری طرح مدام در تاریخ 24آذر وثبت نمره ها در کارنامه وموضوعات آموزشی دانش آموزان و...بحث وتبادل نظر شد

تصویر خبر: