Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

برگزاری جلسه شورای دبیران جهت هماهنگی بهتر در برگزاری امتحانات نوبت اول در دبیرستان فرهنگ

جلسه شورای دبیران دبیرستان فرهنگ در تاریخ 1394/10/2 برگزار گردید.
گزیده ای از مطالب مطرح شده در جلسه:
در جلسه مذکور بعد از بیان دیدگاه های همکاران محترم مدیر آموزشگاه مطالب زیر را یادآوری نمودند:
1) انجام کار آموزشی همکاران بر اساس تعهد و وجدان، یا قانون
2) کنترل خشم و عصبانیت در کار آموزش و محیط مدرسه و بیان تفاوت خشم و عصبانیت
3) نقش انکار ناپذیر معلم و مدرسه در سرنوشت دانش آموزان در جهت مثبت یا منفی
4) ذکر تذکراتی در رابطه با گوشی همراه با توجه به پخش مواردی در سیما
5) برگزاری امتحانات نوبت اول و همکاری و دقت همکاران در زمان امتحانات
6) حضور بموقع در جلسه امتحان و عدم استفاده از موبایل

تصویر خبر: