Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی دردبیرستان نمونه دولتی هاجر

در روز سه شنبه 94/2/1دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی درآموزشگاه با نظم خاصی برگزارشد ودر ساعت مقررپایان پذیرفت.با آرزوی موفقیت برای کلیه دانش آموزان

تصویر خبر: