Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری روز درختکاری در آموزشگاه متوسطه اول دانش (رجایی)

در روز دوشنبه مورخ 95/12/16 ده اصله نهال تهیه وبا کمک دانش آموزان در محیط آموزشگاه کاشته شد .

تصویر خبر: