Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری طرح مشکات برای اولیاء در آموزشگاه متوسطه اول دانش (رجایی)

در روز یکشنبه مورخ 96/1/27 جلسه توجیهی برای اولیاء جهت تقویت شیوه های مهارتی و ارتباطی برگزار گردید.

تصویر خبر: