Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری مانور زلزله در دبیرستان فضیلت

در روز یکشنبه مورخ 94/8/9 راس ساعت ده صبح همزمان با مدارس سراسر کشور مانور زلزله با نظم خاصی دراین دبیرستان به اجرا در آمد.

تصویر خبر: