Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

برگزاری محفل انس با قران کریم در دبیرستان دکتر منوچهری گروه رجایی

روز شنبه مورخ 93/9/28 محفل انس با قران کریم در محل نماز خانه دبیرستان دکتر منوچهری گروه رجایی برگزار گردید .دراین محفل دانش آموزان ضمن آشنایی با نکات مهم وحدیث هایی در باره صواب تلاوت قران ،به تلاوت گروهی آ یاتی از کلام الله مجید پرداختند.

تصویر خبر: