Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

ساعت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی محور ادبیات وعلوم آزمایشگاهی
خانه

برگزاری مراسم محفل انس با قرآن در دیرستان فضیلت

در روز یکشنبه مورخ94/9/8 در این آموزشگاه مراسم محفل انس با قرآن در نمازخانه با معنویت خاصی تشکیل شد.

تصویر خبر: