Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری مرحله اول جشن تلاش در دبیرستان نمونه حضرت معصومه (س) دوره اول

در تاریخ 95/12/3 اولین مرحله جشن تلاش در کتابخانه دبیرستان نمونه حضرت معصومه (س) برگزار گردید و دانش آموزان تلاشگر که موردتقدیر قرار گرفته و بن امتیاز به آنها داده شده بود از بازار تلاش خرید کردند.

تصویر خبر: