Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری مرحله دوم طرح مدام در آموزشگاه فضیلت

در تاریخ 91/12/19 مرحله دوم طرح مدام در آموزشگاه راهنمایی فضیلت برگزار گردید.کلیه امور مدرسه شامل برقراری نظم و انضباط - تدریس -برگزاری امتحان کلاسی و امور اداری توسط دانش آموزان انجام شد.

تصویر خبر: