Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی (جشنواره نوجوان خوارزمی بخش دختران)در روز یکشنبه 95/12/8 در دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س)

مسابقات آزمایشگاهی در روز یکشنبه 95/12/8 در دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س) برگزار گردیدو دانش آموزان به سوالات داوران پاسخ دادند ودرزمان مشخص شده به انجام آزمایش پرداختند.

تصویر خبر: