Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری نشست دینی (دبیرستان صدیقه کارخانه چی)

درتاریخ 95/9/9روز سه شنبه نشست دینی با موضوع نماز وآثار آن درزندگی با حضور سرکارخانم موسوی در این آموزشگاه برگزارشد

تصویر خبر: