Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

برگزاری نشست گروهی مشاور مدرسه با اولیاء(مدرسه راهنمایی وحدت)

در روز دوشنبه 27 آذر ماه مشاور مدرسه راهنمایی وحدت خانم سرحدی نشستی گروهی با اولیاءدانش آموزان مدرسه داشتند.در این جلسه،به شناخت بیشتر دانش آموزان و نظارت بر جنبه های روانی و عاطفی دانش آموزان در زمان برگزاری امتحانات ترم اول تأکیدشد.

تصویر خبر: