Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته بسیج در دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س

برگزاری نمایشگاه در هفته ی بسیج

نمایش آثار هنری ، سنتی ، ملی ، فرهنگی،نشان های قهرمانی،و....

نمایشی از آثار جنگ ودفاع وزنده کردن قهرمانی جوانان جبهه

یادبود از بزرگان علم ،هنر وارزشهای اسلامی وایرانی

هدف این نمایشگاه حفظ ارزش های ایرانی واسلامی وجلوگیری از تهاجم فرهنگی

تصویر خبر: